capture3Lle y mae busnes yn fwy o bleser

Os yw gweithwyr bodlon yn weithwyr cynhyrchiol, mae symud i Forlan Elli yn sicr o fod yn benderfyniad craff. Nid yw’r gweithleoedd modern diweddaraf ond yn rhan o’r hafaliad ar gyfer llwyddiant sy’n cael ei greu yma – mae hwn yn amgylchedd ysbrydoledig lle bydd byw a gweithio, mwynhau a chyflawni, ymlacio a chreu yn cynnal a chyfoethogi ei gilydd.

Mae Morlan Elli mewn ardal sy’n mwynhau cyfundrefn grantiau ffafriol iawn a gweithlu sy’n ymfalchïo mewn gweithio’n galed am ei arian.

Mae buddsoddwyr yn elwa hefyd o broses gyflym o wneud penderfyniadau trwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru a gallant fanteisio’n uniongyrchol ar holl adnoddau Partneriaid y Gyd fenter.

Mae gweithwyr yn y rhan hon o’r wlad yn nodedig am eu lefelau cynhyrchiant uchel ac am eu parodrwydd i ymateb yn frwdfrydig i ddisgwyliadau uchel cyflogwyr sy’n disgwyl cymaint erbyn hyn. Trwy groesawu technegau, sgiliau ac arferion gweithio newydd maent wedi dangos eu bod yn gystadleuol, galluog a hyblyg.

Mae digon o grantiau ar gael i helpu ailsgilio gweithwyr newydd a phrofiadol. Mae gan y rhanbarth hefyd safonau addysg uwch arbennig, a chysylltiadau rhagorol gyda phrifysgolion lleol.