Awyr iach, lle agored, bywyd braf.

Mae Cyd-fenter Arfordir Llanelli rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin yn bartneriaeth bwysig ar gyfer cyflawni strategaeth Adfywio uchelgeisiol i Forlan Elli.

Rydym yn creu lle bywiog a chyfoes y gall pobl fwynhau gweithio, byw a chwarae ynddo. Amgylchedd lle y mae adeiladau swyddfa deniadol a chyfoes, datblygiadau tai deniadol, yn ogystal â bwytai, bariau a theatrau bywiog a phob math o gyfleusterau diwylliannol a hamdden eraill yn gweddu’n gyfforddus â llecynnau o ddŵr pefriog a pharcdir gwyrdd cyfoethog.

 

Y Forlan Ar Waith

workinner

Mae hwn yn amgylchedd ysbrydoledig lle bydd byw a gweithio, mwynhau a chyflawni, ymlacio a chreu yn cynnal a chyfoethogi ei gilydd.

Rhagor o Fanylion

Datblygu’r Forlan

devinner

Dros y degawd diwethaf mae prosiect y Forlan wedi trawsnewid y rhagolygon ar gyfer canol tref Llanelli a’i rhimyn arfordirol.

Rhagor o Fanylion

Sut i Ddod O Hyd Inni

map

Mae Morlan Elli ynghanol De-orllewin Cymru ac mae traffordd yr M4 yn brif wythïen trwy’r rhanbarth.

Rhagor o Fanylion