Cyfeiriad Post:

Cyd-fenter Llanelli
Canolfan Fenter Llynnoedd Delta
Y Rhodfa
Llynnoedd Delta
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 2DS

 

Manylion Cysylltu:

Craig Masters
Cynorthwyydd y Gyd-fenter
01554 744376
llanelliwaterside@sirgar.gov.uk

Sut i Ddod o Hyd Inni

A hithau mewn lleoliad canolog, deniadol a hygyrch, mae Morlan Elli ynghanol De-orllewin Cymru, ac mae traffordd yr M4 yn brif wythïen trwy’r rhanbarth.


Cyfarwyddiadau o’r Dwyrain

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 47 a dilynwch yr A483. Yn yr ail gylchfan cymerwch yr A484. Dilynwch yr heol hon ac ar y chweched cylchfan (cylchfan Trostre) cymerwch y B3404 – bydd arwyddion i bob safle i’w gweld ar y ffordd arfordirol hon.


Cyfarwyddiadau o’r Gorllewin

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 48 a dilynwch yr A4138. Yn y trydydd cylchfan (cylchfan Trostre) cymerwch y B3404 – bydd arwyddion i bob safle i’w gweld ar y ffordd arfordirol hon.