burryportMae Porth Tywyn yn cynnig cymysgedd perffaith o gyfleusterau hamdden mewn 14 milltir o barcdir wedi’i dirlunio, ac mae’n ganolfan ddelfrydol ar gyfer crwydro arfordir De a Gorllewin Cymru.

Mae’n cynnig golygfeydd cofiadwy o Benrhyn Gŵyr a Bae Caerfyrddin, ac mae o fewn cyrraedd rhwydd i’n harfordir byd enwog.

Gwariwyd dros £8 miliwn yn addasu’r hen harbwr llanwol yn farina modern ond mae wedi cadw ei swyn Victorianaidd ac mae dafliad carreg yn unig o ganol tref fechan ond llawn bywyd. Ac yntau’n un o’r prif lwybrau i mewn i Barc arobryn Arfordirol y Mileniwm, Harbwr Porth Tywyn yw’r marina diweddaraf yng Nghymru, ac mae ganddo le i 450 o gychod.

Mae’r datblygiadau siopa presennol a’r newid amlwg ond ystyriol a welwyd ym Mhorth Tywyn dros y blynyddoedd diwethaf wedi llwyddo cadw’r dreftadaeth fywiog a chymysg o ddiwydiant, hamdden a thwristiaeth sy’n gwneud Porth Tywyn yn lle mor boblogaidd.

Buddsoddwyd mewn seilwaith a thrafnidiaeth i wneud yr ardal yn fwy hygyrch ac erbyn hyn mae’n cynnig mynediad perffaith i benrhyn Pen-bre sydd yn gartref i atyniadau fel Beach Break Live a chwrs rasio Ffos Las.

Mae’r cyfleoedd sydd ar gael ym Mhorth Tywyn yn amrywiol – siopa, hamdden, masnachol, twristiaeth – y cyfan yn eistedd ochr yn ochr yn y dref glan môr hon. A hithau mewn lleoliad delfrydol mewn mwy nac un ffordd, gall Porth Tywyn ganiatáu i’r buddsoddwr praff gael adenillion da a safle yn un o’r ardaloedd mwyaf addawol yng ngwledydd Prydain