working Waterside
working Waterside

Ac yntau’n cael ei ystyried yn ganolbwynt Morlan Elli, mae safle deunaw erw Doc y Gogledd ynghanol Parc Arfordirol y Mileniwm ac mae’n edrych allan dros Fae Caerfyrddin a’r doc ar ei newydd wedd.

Mae felly’n cynnig lleoliad unigryw ar lan y dŵr sy’n sicr o gynnig amgylchedd deniadol ar gyfer defnyddiau o bob math.

Mae’r prif ddatblygiadau glan y dŵr yn cynnwys gofod swyddfa masnachol ar ffurf y ganolfan Dragon 24 newydd ei gorffen sy’n cynnig 30,000 troedfedd sgwâr o adeiladau BREEAM Da Iawn ac amgylchedd gwaith heb ei ail ar gyfer busnesau modern.

Mae Dragon 24 wedi trawsnewid ymylon y doc ac mae’n ffurfio ardal fusnes sy’n cysylltu â chanol y dref ei hun ac ar draws Morlan Elli i mewn i ddatblygiadau ym Mhorth Tywyn a Llynnoedd Delta.

Mae cartrefi newydd wedi cael eu codi’n barod ar lan y dŵr sy’n cynnig golygfeydd trawiadol dros yr aber. Mae’r Ganolfan Ddarganfod – adeilad amlwg sy’n cynnwys bwyty, gwybodaeth i ymwelwyr, parlwr hufen iâ a chyfleusterau cyfarfod – wedi’i leoli ynghanol y safle gyda phromenâd yn ymestyn o’i blaen.
Tŷ’r Pwmp – mae cynllun cyffrous i drawsnewid adeilad rhestredig hanesyddol gradd II trawiadol ar Ddoc y Gogledd yn fwyty ac academi cogyddion yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ac mae disgwyl y bydd yn barod erbyn y gwanwyn 2011.

Mae Doc y Gogledd wedi esblygu’n organig dros y blynyddoedd, gan greu nifer o gyfleoedd datblygu amrywiol. Tyfodd o dipyn i beth yn gyrchfan naturiol i ymwelwyr, gan ddenu mwy a mwy o bobl bob blwyddyn oherwydd y gwahanol weithgareddau hamdden y mae Doc y Gogledd yn eu cynnig.

Mae’r cyfleoedd datblygu amlycaf ar ben ucha’r doc – yn addas at ddefnydd masnachol fel caffi/bar, bwyty a gwesty tirnod.

Bydd y rhain yn creu ffocws gweledol bywiog o’r bont fynediad i’r doc a chysylltiadau cyffredinol ymhellach i’r gorllewin ar hyd Morlan Elli i mewn i’r datblygiadau hamdden ehangach yng Ngwaith yr Hen Gastell.