Erwau o le, posibiliadau o bob math.

Mae partneriaid y Gyd-fenter sydd y tu ôl i brosiect Morlan Elli wedi cyflawni llawer yn barod – dros y degawd diwethaf mae eu gweledigaeth a’u dychymyg wedi trawsnewid rhagolygon canol tref Llanelli a’i rhimyn arfordirol.


Doc y Gogledd

devinner

Mae safle Doc y Gogledd yn gorwedd ynghanol Parc Arfordirol y Mileniwm ac yn edrych allan dros Fae Caerfyrddin a’r doc ar ei newydd wedd.

Rhagor o Fanylion

Llynnoedd Delta

burryportinner

I’r de o Lanelli ac yn ffinio â phrif Ffordd Gyswllt yr Arfordir sy’n cynnig cysylltiad uniongyrchol â Thraffordd yr M4 a’r holl brif ganolfannau poblogaeth.

Rhagor o Fanylion

Porth Tywyn

deltainner

Mae Porth Tywyn yn cynnig cymysgedd perffaith o gyfleusterau hamdden mewn 14 milltir o barcdir wedi’i dirlunio, ac mae’n ganolfan ddelfrydol ar gyfer crwydro arfordir De a Gorllewin Cymru.

Rhagor o Fanylion